Loading...
Cennik – profesjonalna sprzedaż nieruchomości 2018-04-19T19:40:22+00:00

http://www.kbprojekt.pl/?pid=1563

 

 

Cennik

Zbycie/ Nabycie prawa do nieruchomości o wartości poniżej 100 000 pln– wynagrodzenie kwotowe 2 800 pln.

Zbycie/ Nabycie prawa do nieruchomości o wartości powyżej 100 000 pln– wynagrodzenie stanowiące od 3,5  do 5%  wartości prawa.

Zamiana praw do nieruchomości – wynagrodzenie stanowiące 3,5%  wartości praw nieruchomości przedstawionych do zamiany, nie mniej niż 3 000 pln.

Najem/ Dzierżawa nieruchomości – jednorazowo wynagrodzenie stanowiące kwotę miesięcznego czynszu.

Przedmiotem odrębnych ustaleń umowy pośrednictwa pozostają inne czynności zmierzające do zbycia/nabycia/ zamiany/dzierżawy/ najmu nieruchomości oraz pozyskanie wszystkich niezbędnych do realizacji transakcji dokumentów.

Usługi dodatkowe –wg indywidualnych ustaleń w zależności od zakresu.