Karta Oferty 2018-01-15T10:05:18+00:00

Grunty - działka budowlana, 3 774 m2, Jacewo

Grunty - działka budowlana na sprzedaż, Jacewo

Cena: 566 100 PLN

150 PLN/m2

Iwona Halak
nr licencji: 21370
Telefon: 530 662 500
biuro@domum-nieruchomosci.com

Opis

Polecamy nieruchomość gruntową niezabudowaną - działka budowlana w Jacewie k. Inowrocławia - odległość 1km . Media: prąd, woda, gaz, kanalizacja - w drodze asfaltowej przy działce. Warunki podłączenia - wg gestorów sieci. Kształt: prostokąt, teren płaski. Sąsiedztwo - nowo powstające osiedle domów jednorodzinnych. Doskonale skomunikowana z miastem.
Obowiązują zapisy MPZP:
obowiązują następujące ustalenia:
1) wysokość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do dwóch kondygnacji nadziemnych oraz maksymalnie 12,0 m;
2) dachy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o nachyleniu od 30o do 50o;
3) dopuszcza się budowę wolnostojących garaży o architekturze nawiązującej do budynku mieszkalnego, z ewentualnym wydzieleniem pomieszczeń gospodarczych, wysokość budynków maksymalnie 5 m;
4) kąt nachylenia dachów budynków garażowych, garażowo-gospodarczych od 15o do 45o;
5) dopuszcza się podpiwniczenie budynków, dopuszcza się podpiwniczenie budynków z uwzględnieniem okresowego wysokiego poziomu wód gruntowych;
6) dopuszcza się wydzielenie funkcji usługowej w budynkach mieszkalnych tak by strefa uciążliwości usług nie wpływała na funkcję mieszkaniową z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi;
7) powierzchnia funkcji usługowej w projektowanym budynku mieszkalnym nie może przekraczać 40% powierzchni całkowitej;
8) dopuszcza się realizację zabudowy usługowej;
9) wysokość zabudowy usługowej do dwóch kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 8,0 m;
10) dachy budynków usługowych o nachyleniu od 1,5st do 30st;
11) uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice działki i nie może negatywnie wpływać na środowisko, w tym na grunt, wody podziemne i powierzchniowe z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi;
12) dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej związanej z podstawową funkcją terenu;
13) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych 0,08 ha;
14) minimum 60% powierzchni działki budowlanej należy pozostawić w formie biologicznie czynnej (zieleń użytkowa lub ozdobna);
15) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni działki lub terenu;
16) wskaźnik intensywności zabudowy od minimum 0,1 do maksimum 1,2;
17) obowiązuje zakaz realizacji inwestycji mogących zawsze znacząco i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi.

Znakomita oferta dla dewelopera celem stworzenia mini osiedla domów jednorodzinnych lub inwestora - usługi!

Zapraszamy do współpracy
530 662 500
e-mail: biuro@domum-nieruchomosci.com
www.domum-nieruchomosci.com

Szczegóły

Numer oferty 99310564
Typ oferty Grunty - działka budowlana
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 566 100 PLN
Cena za m2 150 PLN
Powierzchnia 3 774 m2
Miejscowość Jacewo
Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
Powiat inowrocławski
Gmina Inowrocław (gw)
Własność własność
Dojazd utwardzona/szutrowa
Ogrodzenie brak
Szerokość frontu 76.00 m
Kształt działki prostokat
Położony w na wsi

Film do oferty